Kalite Politikamız

Kurumsal > Kalite Politikamız

 

  • Osf Lojistik
  • Osf Lojistik
  • Osf Lojistik
  • Osf Lojistik
  • Osf Lojistik
  • Osf Lojistik
  • Osf Lojistik
  • Osf Lojistik

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

İlk Yayın Tarihi: 13.09.2017

Döküman No: OSF-PL-05


OSF Uluslararası Lojistik A.Ş. olarak bilgi varlıklarımızı tehdit eden riskleri minimize ederek azami iş sürekliliğini sağlamak amacıyla, vermiş olduğumuz lojistik hizmetleri ile ilgili tüm çalışmalarımızda, öncelik sırasına göre;


• Bilgi güvenliği ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uyulması,


• ISO/27001 standartlarına uygun olarak bilgi güvenliği yönetim sistemimizin sürekli iyileştirilmesi,


• Yaptığımız tüm sözleşmelerde bilgi güvenliği ile ilgili maddelere uyulması,


• Bilgi güvenliğimizi tehdit eden unsurların yönetilmesi,


• Çalışanlarımızın bilgi güvenliği farkındalık seviyesinin artırılması konularına azami özen göstermek


BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZDIR.


Genel Müdür